Klubbstart

Klubben startades 2011, med 24 platser på den nya fina vågbrytaren.

En väl tilltagen grillplats iordningställdes också.
Den 3:e september 2011 hölls den officiella invigningen med över 120 personer närvarande. Under sensommaren kom också vår ”fyr” på plats.

Under 2012: I maj blev sopstationen installerad. I juni flyttades vågbrytaren och den nya träbryggan vid fyren kom på plats med ytterligare 44 platser. Vi har också fått en container på plats som förråd.

Under 2014: Dels blev vårt klubbhus klart, och vi fick också en miljöstation.

Under 2015: Klubbhuset blev målat, och gräsmattan började träda fram

Under 2018: Vi fick ett trädäck utanför vårt klubbhus. Vår grillplats flyttades också.

Under 2019: Ett staket runt trädäcket byggdes och det var dags att måla om delar av huset, och den blåa randen byttes ut till grå istället.

 

Se ritning över alla bryggplatser:

img_0029
What do you want to do ?

New mail