Klubbstart

Klubben startades 2011, med 24 platser på den nya fina vågbrytaren.

En väl tilltagen grillplats iordningställdes också.
Den 3:e september 2011 hölls den officiella invigningen med över 120 personer närvarande. Under sensommaren kom också vår ”fyr” på plats.

Under 2012: I maj blev sopstationen installerad. I juni flyttades vågbrytaren och den nya träbryggan vid fyren kom på plats med ytterligare 44 platser. Vi har också fått en container på plats som förråd, självklart kommer den kläs in för att se lite snyggare ut.

Under 2014: Dels blev vårt klubbhus klart, och vi fick också en miljöstation.

Under 2015: Klubbhuset blev målat, och gräsmattan började träda fram


img_0029